Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Bohoslužby ve Staré Boleslavi

Mše svaté
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

neděle: 9:00 a 18:00 
pondělí, středa, sobota: 9:00 
úterý, pátek: 18:00 

Po každé mši svaté je v kostele Panny Marie požehnání Palladiem země české a jeho uctívání.

 
Kostel sv.Václava

Z důvodu rekonstrukce je kostel uzavřen.
 
 
 
 
Zpovídání
Během týdne půl hodiny před mší svatou.
 
V neděli půl hodiny před mší svatou
 
Během tiché adorace. Pokud během adorace kněz není ve zpovědnici, je v kostele. Můžete jej o tuto svátost požádat.
 
Na požádaní také možné domluvit se kdykoli.