Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 


Národní svatováclavská pouť

Arcibiskup Dominik Duka Milí poutníci,

mnozí s nemalým úsilím jste připutovali ke Svatému Václavu, abyste tomuto našemu národnímu světci vzdali hold, abyste si připomenuli jeho odkaz, platný již víc jak tisíc let. Stojí u kořenů naší státnosti a provází náš národ ve všech dějinných okamžicích, zvláště těch nejtěžších. V takové chvíli se na něj neobracejí jen věřící, ale básníci, malíři, divadelníci či hudebníci i nejprostší lidé, kteří v něm vidí jednu z klíčových postav našich dějin.

Postava Svatého Václava se tak stává sjednotitelem celého národa. Toho národa, který by si měl být vědom svého významu, svého místa v Evropě i svatováclavských, tedy křesťanských kořenů. Rád bych, abychom se my všichni, kdo se s myšlenkou na Svatého Václava spojíme v modlitbě nejen zde, ale třeba i ve svatováclavské katedrále olomoucké na Moravě a na dalších místech dokázali spojit i v úsilí o obnovu křesťanství v naší vlasti.

+ Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

Vlajka arcibiskupství Pražského


MODLITBA ZA NÁROD
Modlíme se ji v čase převozu Relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti
za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.Státní svátek sv. Václava, Den české státnosti - sobota 28. září

Národní svatováclavská pouť:

  • byla obnovena v roce 2003 péčí římskokatolické církve reprezentované Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou konferencí, Kapitulou sv. Kosmy a Daminána a farnostmi Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi a města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav .

  • koná se každoročně u příležitosti dne svátku sv. Václava v obou staroboleslavských chrámech, v basilice sv. Václava i v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a její hlavní událostí je koncelebrovaná poutní bohoslužba na Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup.

  • je doprovázena bohatým kulturním a zábavním programem, který probíhá v historickém centru města i v přilehlém parku lázní Houštka.
  •