Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Prosby

          Každou první sobotu v měsíci se před obrazem palladia slouží mše svatá za všechny spolupracovníky poutního místa při které předáváme Matce Boží všechny prosby, které nám posíláte. Prosby můžete zaslat také pomocí tohoto formuláře.

          Kdo je to spolupracovník poutního místa ? -  Jsou to lidé, kteří se chtějí podílet na obnově poutního místa ve Staré Boleslavi svou modlitbou, utrpením nebo i finančním příspěvkem. Všechny spolupracovníky informujeme dvakrát ročně o poutním místě a o připravovaných akcích. Pokud se chcete stát spolupracovníkem (dostávat 2x ročně dopisy ze Staré Boleslavi) zatrhněte ve formuláři možnost „chci být spolupracovníkem“.

 

Vaše prosby:

   

Jméno a příjmení:

Ulice a č.p.:

PSČ, město:

Stát:

Telefon:

Email:

Chci být spolupracovníkem:

 

 

 

Tímto uděluji souhlas dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby správy poutního místa ve Staré Boleslavi.

Audio Version
Opište text z obrázku:*