Stará Boleslav - poutní místo s Palladiem a místo mučednické smrti sv. Václava
 

Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Dny motliteb za národ

     Stará Boleslav je po staletí místem modlitby za národ. V současné době se již od roku 1994 každou poslední sobotu v měsíci koná v rámci dne modliteb za národ mše svatá. Jednou za rok se koná také hlavní den modliteb za národ. Přesné data těchto poutí naleznete v kalendáři poutí.

     V prosinci 2005 jsme začali projekt s názvem "Plamen modlitby za národ". Symbolem tohoto projektu jsou svíčky s Palladiem země české, které si můžete vyzvednout v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o rozšíření dne modliteb za národ na každou sobotu v měsíci a tím zintenzivnění síly naší modlitby. 

     Pokud se chcete do projektu zapojit, rozsviťte si svíčku doma každou sobotu a pomodlete se za národ desátek růžence /kterýkoliv/. Každou poslední sobotu v měsíci /v 9. hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie/ se koná mše svatá za národ, a po této mši se desátek růžence modlíme všichni společně.