Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Prohlídky baziliky, Palladia a Klenotnice

Dovolujeme si vás pozvat na prohlídky, které se konají ve dnech Út - Ne od 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin.

Průvodce, vstup k Palladiu a vstup do Klenotnice si můžete zajistit v

 

Infocentrum Stará Boleslav

za bazilikou

Jungmannova 468/4

Telefon 312 313 312

 

Již nyní se můžete podívat do baziliky Nanebevzetí Panny Marie On-line

Online přenos sledujte na

 

Slavnostní otevření basiliky Nanebevzetí Panny Marie

Otevření basiliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 1.1.2020 v 00:01

 

Informace

Ministranty prosíme, aby se před hlavní mší svatou hlásili v sakristii pro kněze a ministranty v Základní škole za kostelem Nanebevzetí Panny marie.

 

Informace pro kněze jsou shrnuty v dokumentu PDF

 

Národní svatováclavská pouť 2019

Program

 

POZOR: Z důvodu rekonstrukce kostelů Nanebevzetí Panny Marie a sv. Válclava jsou kostely uzavřeny.

více >>

UZAVŘENÍ BAZILIKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

více >>

Malá slavnost sv. Ludmily

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Audience u císaře Karla I.

více >>

SLAVNOSTNÍ MŠI SV. v den památky BLAHOSLAVENÉHO KARLA I. Z DOMU RAKOUSKÉHO

více >>

Výuka náboženství ve farnosti

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

více >>

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

více >>

Prohlídky v kostelech Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kliemnta, sv. Václava a Kosmy a Damiána

více >>

Změny ve farnosti od 1.7.2016

více >>

Velikonoční bohoslužby

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2015 záznam kázání

více >>

Slavnosti Palladia 15.-.16.8.

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Mše sv. za národ

více >>

Zádušní mše svatá za oběti I. světové války u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie sobota 26.07. 2014 v 18:00 hod.

více >>

Nešpory Dominik kardinál Duka 18.5.2014

více >>

Svátost Biřmování 7.6.2014

více >>

Neděle 18. května 2014 v 18:00 hod.- basilika sv. Václava - Slavnostní nešpory s uložením ostatků sv. Václava za účasti J.Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského. Srdečně zve Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Tuto neděli není večerní mše sv. s Májovou pobožností.

více >>

8. května 2014 - Panna Maria, Prostřednice všech milostí - mše sv. s Májovou pobožností v 9:00 hod.

více >>

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ

více >>

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

více >>

Starší >>