Stará Boleslav - poutní místo s Palladiem a místo mučednické smrti sv. Václava
 

Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Výuka náboženství

    


     Dětem, přirozeně zvídavým, často napadají velmi hluboké otázky, které se dotýkají se smyslu života. V mladším školním věku mají ve Vás děti vše: maminčina náruč je vždy jistým útočištěm a tatínkova síla a dovednost zdolá každý problém. Jak ale dítě vyrůstá, poznává stále víc, že jistota a bezpečí nejsou absolutní ani v blízkosti těch, kteří je mají nejraději. Možná také objeví, že mnoho věcí, které vzbuzovaly touhu a naději na opravdové štěstí, zklamalo. Postupně také poznává, že svět není jen pohádkově krásný, že ne každý příběh má dobrý konec, že vedle dobra existuje také zlo. Kam se pak mladý člověk obrátí? K hledání únikových cest pomocí drog a jiných prchavých a povrchních požitků, nebo k hledání cest ke štěstí pomocí astrologie, léčitelství , meditací či rozmanitých filosofických směrů. I na těchto cestách, začatých s nejlepšími úmysly, se může zabloudit. 
     Nabídka k docházce na nepovinný předmět křesťanská výchova je šance na setkání s Bohem, který sám přichází vstříc lidskému srdci s jeho potřebami a touhami.
     Bude záležet na Vás, zda v tomto setkání chcete svému dítěti pomáhat, zda mu ponecháte volný průběh nebo zda se mu budete snažit chtít zabránit. 
     Křesťanská výchova je otevřena všem dětem, které mají zájem, i nepokřtěným, a z účasti na ní nevyplývá automaticky, že se dítě stane křesťanem, protože víra je dar a k setkání s Bohem může dojít jen svobodně.

Bližší informace o právě probíhající výuce se dozvíte ve farním zpravodaji.