Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Setkání

Sdružení Mariánské mládeže

Milí farníci, zvláště milé děti a mládeži!

Rády bychom Vás informovaly, že v naší farnosti začalo působit Sdružení mariánské mládeže (dále SMM). Skupinka se pomalu utváří, formuje…

Co jsme zač?
SMM (dříve se někde nazývalo „Mariánská družina“) je společenství dětí a mladých lidí, kteří si zvolili Pannu Marii za svou Matku, vzor a ochránkyni na cestě životem. Rozhodli se následovat Její ctnosti, zvláště čistotu, pokoru, poslušnost a lásku skrze zasvěcení se Panně Marii. Členové SMM na sebe berou závazek modlit se denně alespoň desátek sv. růžence a vykonat dobrý skutek, žít svátostný život a radostně následovat život Panny Marie. Kromě setkávání, společné modlitby a katecheze je potřebný i apoštolát (v rodině, ve farnosti, ve škole a v práci).

Setkání je vždy poslední pátek v měsíci v 19:00 hodin v Charitním domově ve Staré Boleslavi (vchod z Jungmannovy ulice – naproti kostelu PM). Setkání je vhodné pro holky i kluky ve věku 14-25 roků.

Těší se na Vás s. Romana :)
s.romana.smm@centrum.cz nebo mobil 775 190 707


Nedělní setkání
se koná po každé nedělní mši svaté v 10.00 hod. v domku na farní zahrádce za ambity kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.


Ostatní setkání, duchovní obnovy, farní dny naleznete v aktuálním čísle zpravodaje farnosti