Stará Boleslav - poutní místo s Palladiem a místo mučednické smrti sv. Václava
 

Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Foto - video


26.01.2013 Videozáznamy kázání ze Dnů modliteb za národ v roce 2013
30.06.2012 Videozáznamy kázání ze Dnů modliteb za národ v roce 2012
26.05.2012 Biřmování 2012
26.05.2012 Biřmování 2012 kázání biskupa Mons. Václava Malého
13.05.2012 Pouť nevidomých, kázání Mons. Bohumila Koláře
29.04.2012 Audience u císaře Karla I. 2012 - fotogalerie Milana Hoblika
29.04.2012 Audience u císaře Karla I. 2012 - Mše sv., kázání Mons. Tomáše Holuba
07.04.2012 Velikonoční Vigilie 2012
28.09.2011 Slavnost sv. Václava - záznam přenosu ČT2
14.08.2011 Záznam kázání a přednášky ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
09.07.2011 Zádušní mše sv. za zemřelého Otto von Habsburg
23.04.2011 Velikonoční Vigilie 2011
18.11.2010 Videozáznamy kázání ze Dnů modliteb za národ v roce 2010
28.09.2010 záznam České televize z Národní svatováclavské pouti 2010
15.08.2010 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - fotogalerie
15.08.2010 Kázání arcibiskupa Dominika Duky, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16.05.2010 Medailon ČT o rytíři Milanu Novákovi
03.04.2010 Velikonoční Vigilie - video - křest
03.04.2010 Velikonoční Vigilie - fotografie
05.02.2010 Fotografie a dvě videa z Farního plesu z 5.2.2010 v Klášterní vinárně
03.02.2010 Pohled z nebe na Starou Boleslav
10.01.2010 Předání řádu sv. Řehoře Velikého panu Milanu Novákovi kardinálem Miloslavem Vlkem v Bazilice sv. Václava - záznam ČT - Křesťanský magazín 17.1.2010
14.11.2009 Fotbalové utkání mezi farnostmi Stará Boleslav a Brandýs nad Labem
15.08.2009 Záznam kázání kardinála Miloslava Vlka ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
15.08.2009 Fotogalerie ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a oslavy 400 let Palladia
18.04.2009 Fotogalerie z farního plesu 2009
14.01.2009 Videozáznamy kázání ze Dnů modliteb za národ v roce 2008
18.05.2008 První svaté přijímání ve Staré Boleslavi
08.03.2008 Výlet dětí farnosti na Lyže
30.12.2007 Živý Betlém
28.09.2007 Národní svatováclavská pouť - fotogalerie
04.09.2007 Kázání P. Fatky - Nanebevzetí Panny Marie
28.07.2007 Videozáznamy kázání ze Dnů modliteb za národ v roce 2007
24.06.2007 Pouť Narození sv. Jana Křtitele ve Skorkově
17.06.2007 Primiční mše - P. Vladimír Peklanský SAC
12.06.2007 Slavnost Těla a Krve Páne (Boží tělo)
21.05.2007 Výlet ministrantů do Krkonoš 18.-20.5.2007
22.04.2007 Farní den 2007
22.04.2007 Záznam kázání otce kardinála Miloslava Vlka na Farním dni
15.04.2007 Fotogalerie - Svátek Božího milosrdenství 15.4.2007
15.04.2007 Videozáznam kázání ze Svátku Božího milosrdenství 2007 - otec arcibiskub Karel Otčenášek
14.04.2007 Výlet ministrantů 14.4.2007
25.03.2007 Další fotky ze staroboleslavského plesu...
24.03.2007 Křížová cesta pro děti 24.3.2007
18.02.2007 Pallotinští bohoslovci kteří se učí český jazyk
16.02.2007 Staroboleslavský ples - první fotky
21.01.2007 Slavnost sv. Vincence Pallotti ve Staré Boleslavi
25.11.2006 Videozáznamy kázání ze Dnů modliteb za národ v roce 2006
06.10.2006 Národní Svatováclavská Pouť 28.9.2006 - fotogalerie
28.09.2006 Národní Svatováclavská Pouť 28.9.2006 - video
13.08.2006 Videozáznam kázání - biskup Karel Herbst při svátku Nanebevzetí Panny Marie
11.06.2006 Den modliteb za duchovní povolání s primiční mší svatou
23.04.2006 Videozáznam kázání biskupa Františka Radkovského při Svátku Božího milosrdenství
23.04.2006 Fotogalerie ze svátku Božího milosrdenství s bisk. Františkem Radkovským
03.04.2006 Povodně 2.4.2006
27.01.2006 Rozloučení s P. Antonínem Šestákem
24.12.2005 Půlnoční mše, 24.12.2005
28.09.2005 Svatováclavská pouť 2005
12.06.2005 Primiční mše sv., po které udělovali požehnání novokněží z řádu pallotinů, kteří přijeli z Polska.