Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Audience u císaře Karla I.

Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy
zemská pobočka v ČR, Matice staroboleslavská

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a další partneři

za podpory Města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a Ministerstva kultury ČR

dovolují si Vás pozvat na


SLAVNOSTNÍ MŠI SV. u přiležitosti

15. ročníku tradiční slavnosti Audience u císaře Karla I., věnovaný výročím, které na tento rok připadají - 130. výročí narození blahoslaveného Karla I., 100. výročí zámku Brandýsa nad Labem jako jeho osobního sídla a 300. výročí narození královny Marie Terezie.


celebruje P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. CSsR,
generální sekretář České biskupské konference

hudbou provází staroboleslavský chrámový sbor Václav,
sbormistr Marie Nohynková

koná se v sobotu 29. dubna 2017 od 12.30 hodin
v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

 

 

RP