Národní svatováclavská pou
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Aktuality

MalĂĄ slavnost sv. Ludmily

Dovolujeme si Vás pozvat na Malou slvanost sv. Ludmily, která se uskuteèní

v sobotu 16. záøí 2017 na farní zahrádce

za basilikou Nanebevzetí Panny Marie

od 15:30 hodin.

 

Vstup naproti Základní škole.

 

Èeká vás pøíjemné místo k posezení a bohatý program her, soutĂŹĹží a tance pro dĂŹti od 4 do 100 (i více) let.

 

Hlavním høebem slavnosti bude vystoupení loutkového divadla "Sluníèko" od 17:00 hodin s pøedstavením Legenda Èeská.

 

RP