Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 


Program Národní svatováclavské poutě

Z důvodu rekonstrukce jsou basilika Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Václava i během Národní svatováclavské pouti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

PÁTEK 27.9.

Kostel obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem
17.30 MŠE SV.
19.00 SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
20.00 Procesí s relikvií sv. Václava do Staré Boleslavi

u BASILIKY SV. VÁCLAVA - kostel sv. Klimenta
20.30 UVÍTÁNÍ RELIKVIE SV. VÁCLAVA s doprovodem Chrámového sboru Václav
 
SOBOTA 28.9.

BASILIKA SV. VÁCLAVA - Děkanská zahrada
7:00 Ranní chvály
7.30 MŠE SVATÁ
8.30 MŠE SVATÁ
14.00 Modlitba za národ u Palladia země české
16.45 ROZLOUČENÍ S RELIKVIÍ SV. VÁCLAVA
8.30 MŠE SVATÁ
 

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
10.00 SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ POUTNÍ BOHOSLUŽBA
Hlavní celebrant: Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR
12.00 Hudební a divadelní programy na koncertních pódiích